Andrzej Wirth - Wprowadzenie do nowej sztuki René Pollescha

Andrzej Wirth – profesor, światowej sławy teatrolog, krytyk literacki i teatralny, tłumacz. Studiował filozofię pod kierunkiem Władysława Tatarkiewicza i Tadeusza Kotarbińskiego (twierdzi, że jego Traktat o dobrej robocie okazał sie największą inspiracją przy tworzeniu programu teatrologii stosowanej). Współpracował z Instytutem Badań Literackich w Warszawie. Pisze o sobie, że ma jedno życie i trzy biografie: polską, niemiecką i amerykańską. Od roku 1966 profesor w Stanford University, od 1970 w City University of New York. Założyciel Instytutu Teatrologii Stosowanej (Angewandte Theaterwissenschaft) na Uniwersytecie Gisseńskim (1982-1992). Obecnie Profesor Emeritus i "old fellow" w Wissenschaftskolleg w Berlinie. Publikuje w języku polskim, niemieckim oraz angielskim. Mieszka w Berlinie i w Wenecji.
Andrzej Wirth tłumaczył dramaty Bertolta Brechta, Friedricha Durrenmatta i Petera Weissa, a także prozę m.in. Franza Kafki. Jednocześnie na obszarze niemiecko- i anglojęzycznym dał się poznać jako wielki promotor polskiej literatury i inicjator wielu przekładów na języki obce, m.in. prozy Brunona Schulza czy Tadeusza Borowskiego. Prowadząc swe badania teatrologiczne, przyczynił się do światowej promocji działań teatralnych Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora, a także dramaturgii Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witolda Gombrowicza, Tadeusza Różewicza i Sławomira Mrożka.
Andrzej Wirth publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach amerykańskich i niemieckich, a Theater der Zeit w 2009 uczynił z niego jednego z głównych bohaterów numeru. W roku 2008 otrzymał nagrodę ITI z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. W 2002 roku wydany został w języku polskim tom jego esejów Teatr, jaki mógłby być pod redakcją Małgorzaty Sugiery.

16.09, g.18, mała scena TR, wstęp wolny