EDWIN BENDYK - MOŻLIWOŚĆ WYSPY W ŚWIECIE BEZ PRZYSZŁOŚCI. OD UTOPII DO UTOPISTYKI (TR UTOPIA)

W Spotkania z utopią w XXI wieku Edwin Bendyk stawia tezę, że żyjemy w epoce TINA (There Is No Alternative), a skoro nie ma alternatywy – zamiast utopii jest kryzys. Dla Jerzego Szackiego, autora wydanych w 1980 roku Spotkań z utopią – można by dodać „w XX wieku” – oprócz alternatywy to właśnie kryzys był warunkiem powstania utopii. Z jednej strony obserwujemy więc zanik myślenia utopijnego jako odpowiedź na kompromitację dwudziestowiecznych totalitaryzmów, nazwanych powszechnie zrealizowaną utopią, z drugiej – pogłębiający się kryzys prowadzi do niezgody na zastany świat i coraz wyraźniej artykułowanego niezadowolenia z istniejących możliwości. Nastroje rewolucyjne krążą w powietrzu (Arabska wiosna, Oburzeni). Po ogłaszanym pod koniec dwudziestego wieku „końcu historii”, dziś znowu manifestuje się wiarę w potrzebę tworzenia utopii. Utopia to dziś nie tylko marzenie o idealnym mieście-państwie albo o lepszym świecie, ale również styl krytycznego myślenia. A zatem jaka byłaby utopia XXI wieku? A może należałoby mówić o utopiach czy – jak pisał Hakim Bey – o tymczasowych strefach autonomicznych? W jakich przestrzeniach życia społecznego objawia się dziś pragnienie utopijne? Czy utopista jest geniuszem, czy oszustem? Dyktatorem czy lekarzem? Marzycielem czy modelatorem? Czy grupa, społeczność, wspólnota jest w stanie skonstruować utopię? Czy jest możliwa partycypacja w jej tworzeniu? I czy ucieleśniona utopia to rzeczywiście oksymoron?

POSŁUCHAJ CAŁEGO WYKŁADU >>

Zapraszamy na cykl spotkań towarzyszących premierze Miasta Snu w reżyserii Krystiana Lupy, podczas których spróbujemy poddać krytycznej refleksji potencjał myślenia utopijnego na progu XXI wieku. Jakich wymiarów życia czy kondycji człowieka mogłoby ono dziś dotyczyć? W archwum TR Utopii znajdą się projekty z pogranicza architektury, filozofii, nauk społecznych i politycznych oraz z pola sztuki.

Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta, pisarz. Zajmują go przede wszystkim tematy związane z przemianami cywilizacyjnymi. Bada wpływ rozwoju nauki i techniki na kulturę oraz życie społeczne, polityczne i gospodarcze. Autor książek Zatruta studnia, Antymatrix, Miłość, wojna, rewolucja. Kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, wykłada również w Centrum Nauk Społecznych PAN. Edwin Bendyk jest publicystą działu naukowego tygodnika „Polityka”, jego teksty można znaleźć także m.in. w„Res Publice Nowej”, „Przeglądzie Politycznym”, „Krytyce Politycznej”, „Zeszytach Artystycznych”, pismach „Computerworld” i „Networld”.

 

29.10, godz.19

mała scena TR Warszawa

wstęp wolny