informacje dla niepełnosprawnych

Osoby na wózkach inwalidzkich proszone są o poinformowanie o tym Biura Obsługi Widzów (022 480 80 08, bow@trwarszawa.pl) podczas rezerwowania biletu. Umożliwi to nam przygotowanie dla Państwa miejsca na widowni. Prosimy także o przybycie do teatru najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu.

Osobom niepełnosprawnym przysługują bilety ulgowe.

Osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub z I grupą inwalidzką według starej nomenklatury)* oferujemy bilety w cenie 2 PLN.

 

*Znaczny stopień niepełnosprawności według ustawy:

"Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji."