Linie podziału Co nas dzieli? Co nas łączy? Po której stronie jesteśmy?

Linie podziału Co nas dzieli? Co nas łączy? Po której stronie jesteśmy? - cykl odczytów w sezonie 2006/2007. Prowadzenie: Sławomir Sierakowski, radaktor naczelny "Krytyki Politycznej".

Kultura i społeczeństwo, w których żyjemy, nie są jednorodne. Chcemy skupić się na anatomii polskich sporów i podziałów. Spojrzeć na Polskę jako kraj wielokulturowy, ale nie ze względów etnicznych, lecz dlatego, że wybieramy rozmaite tradycje i różne systemy wartości. Różnie też widzimy drogi do przyszłości.
W cyklicznych spotkaniach wezmą udział prelegenci, którzy nie tylko potrafią stworzyć mapę różnorodnej Polski, ale także opowiedzieć się za czymś. Stanąć w polskich sporach po jednej ze stron.