O czym w Polsce się nie mówi, a mówić powinno

O czym w Polsce się nie mówi, a mówić powinno - cykl odczytów w sezonie 2005/2006, będący elementem projektu TR/PL. Prowadzenie: Sławomir Sierakowski, radaktor naczelny "Krytyki Politycznej".

Granice naszego języka są granicami naszego świata i wyznaczają pole możliwości kulturowego i politycznego działania. Dobrze jest je poznać. Tr Warszawa i „Krytyka Polityczna” chcą rozszerzyć pole symbolicznego świata, w którym się poruszamy.

Do udziału w tym przedsięwzięciu chcemy zaprosić znanych i ważnych uczestników głównej sceny publicznej i poprosić ich o poszukanie istotnych, choć pomijanych tematów w debacie. Dyskusja po odczycie, z udziałem publiczności, ma być sprawdzianem, jak dalece można przekroczyć obowiązujące na co dzień granice. Mamy nadzieje, że będzie też praktycznym, eksperymentalnym ich badaniem. Ciekawym doświadczeniem dla wszystkich uczestników.