Rozmowy o realnych utopiach

Rozmowy o realnych utopiach - cykl odczytów w sezonie 2007/2008. Prowadzenie: Maciej Gdula, socjolog i publicysta, członek zespołu "Krytyki Politycznej".

Horyzont wyobraźni politycznej w Polsce skazuje nas na wybór między naszością a normalnością. Możemy bronić polskości albo domagać się powrotu do normy rozumianej tak, że o swoje życie każdy powinien troszczyć się indywidualnie. Te dwa światy doskonale się uzupełniają i jeden żyje w strachu przed drugim. W debacie publicznej brak przestrzeni na pomyślenie jakiejś organizacji wspólnego życia, która wymykałaby się dusznej wspólnocie i unikała chłodnego indywidualizmu. Wyjść poza tę alternatywę można, tylko wymyślając inne, lepsze światy, utopie. Polityka dziś oznacza odwagę, aby marzyć.