Edukacja

TRwizja – kreatywne warsztaty filmowo-teatralne to projekt z zakresu edukacji filmowej i teatralnej skierowany do grupy 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką teatralną.

•Projekt zakłada przeprowadzenie serii warsztatów z zakresu emisji głosu, pracy przed kamerą (dziennikarsko­aktorskiej), reżyserii światła, przygotowywania tekstów, filmowania i montażu.
•Młodzież będzie się uczyć tworzenia relacji i reportaży z wydarzeń teatralnych i około teatralnych (odczyty, wystawy, spotkania z publicznością, przeprowadzanie wywiadów).
•Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły i po zakończeniu warsztatów sami opracują własne etiudy filmowe (reportażowe). W trakcie projektu młodzież pozna także specyfikę pracy w teatrze (różne zawody) oraz będzie uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych odbywających się w tym czasie w TR Warszawa (spektakle, wystawy, spotkania autorskie etc.).

 

CELE PROJEKTU:
•Edukacja filmowa i teatralna warszawskiej młodzieży oraz podniesienie kompetencji tej grupy w
zakresie wykorzystywania nowoczesnego sprzętu multimedialnego i technik cyfrowych.
Pozostałe cele:
• Podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technik przekazu medialnego
• Wypracowanie nowej, innowacyjnej metody pracy warsztatowej
• Edukacja kulturalno­artystyczna co najmniej 30 osób
• Zainteresowanie młodych ludzi pracą w obszarze teatru, filmu i reportażu

 

OPIS:
Projekt TRwizja będzie składał się z 6 modułów warsztatowych oraz kreatywnej pracy zespołów przygotowujących etiudy teatralno­filmowe.
Projekt zostanie poprzedzony działaniami promocyjnymi oraz rekrutacją uczestników. Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie będą musiały wypełnić ankietę zgłoszeniową zawierającą możliwość wyboru specjalizacji warsztatowej (po bloku trzech modułów dla wszystkich nastąpi podział na 3 grupy roboczo zwane – dziennikarską grupą, operatorską oraz montażową) wraz z uzasadnieniem wyboru.


REZULTATY PROJEKTU:
• Przeprowadzenie 6 cykli warsztatów podnoszących praktyczne umiejętności
• Podniesienie kompetencji kulturowych i artystycznych co najmniej 30 osobowej grupy młodych ludzi
• Zapoznanie uczestników z wieloaspektowym charakterem pracy w Teatrze
• Udostępnienie uczestnikom możliwości korzystania z oferty TR Warszawa w okresie realizacji
projektu (spektakle, pokazy filmowe, wystawy, odczyty etc.)
• Przygotowanie przez uczestników 10 sfilmowanych etiud
• Realizacja projektu – kwiecień – październik 2013                                                                                                                                                                                                     

HARMONOGRAM
warsztaty dla wszystkich uczestników - jeden dzień do wyboru - sobota lub niedziela
- warsztat pięknego mówienia / Leszek Łotocki - prowadzący / 20 lub 21.04.2013 / 11.00 - 13.00 oraz 15.00 - 17.00
- warsztat zachowania przed kamerą / Majka Maj - prowadzący / 11 lub 12.05. 2013 / 10.00 - 14.30 (w tym 1/2h przerwy)
- warsztat "światło w teatrze" / Michał Głaszczka - prowadzący / 18 lub 19.05.2013 / 10.00 - 18.00  (6-8h)

warsztaty fakultatywne - wybiera się jeden z trzech warsztatów
- warsztaty reporterskie / Piotr Szczęśniak - prowadzący / 25 i 26.05.2013 / 2,5h i 2h dzień drugi
- warsztaty operatorskie / Michał Żuberek - prowadzący/ I warsztat: 25 i 26.05.2013 oraz II warsztat: 8 i 9.06.2013 - dla całej 10os. grupy cztery dni / 11.00 - 17.00
- warsztaty montażowe / Ewa Łuczak - prowadzący/ I warsztat: 15 lub 16.06.2013 oraz II warsztat: 22 lub 23.06.2013 - po 2 osoby - 5 spotkań w jeden weekend i 5 spotkań w drugi 2,5h do wyboru w I i II weekend: soboty - 10.00 - 12.30; 13.00- 15.30 i 16.00 - 18.30; niedziele 10.00 - 12.30 i 13.00 - 15.30

26.06 – zamknięcie części warsztatowej
Końcówka maja – podział na 3osobowe grupy – i tworzenie pierwszych materiałów – na bazie repertuaru przełomu maja i czerwca oraz czerwca.
Lipiec – wrzesień - po zakończeniu warsztatów uczestnicy w zespołach będą pracowali nad własnymi filmami ­ etiudami.
Październik – spotkanie kończące projekt – oglądanie materiałów, podsumowanie, dyplomy itp. Na zakończenie zorganizowany zostanie specjalny pokaz etiud w Teatrze Rozmaitości z udziałem publiczności. Uczestnicy oraz goście dostaną pamiątkową płytę DVD.
 

Praca każdego zespołu będzie realizowana pod opieką merytoryczną i artystyczną Ewy Łuczak ale wybór tematu, sposób realizacji i opracowania będzie całkowicie dowolny ­ wymyślony przez uczestników.

Grupy będą mogły uczestniczyć w wydarzeniach w teatrze, filmować je i przeprowadzać wywiady. Powstały materiał zostanie zmontowany. Wszystkie filmy­etiudy zostaną (wraz z dokumentacją filmowo­fotograficzną) nagrane na płyty DVD.

Zgłoszenia przyjmuje: Anna Rochowska - koordynatorka projektu 

anna.rochowska@trwarszawa.pl (termin rekrutacji: 16 kwietnia 2013 r.)

formularz aplikacyjny >>

 

Projekt realizowany przez TR WARSZAWA przy wsparciu finansowym MKiDN

   

 

 

Program Edukacja w TR prowadzony w TR WARSZAWA od 2006 roku to nowoczesny i przyjazny widzom - głównie młodym ludziom - nieformalny kontakt z teatrem.

Od pięciu lat proponujemy zainteresowanym różne aktywności teatralne: warsztaty, wykłady, spotkania, które przybliżają im zarówno konkretne przedstawienia znajdujące się w repertuarze TR WARSZAWA, jak i teatr jako taki.

Za pomysłem na program Edukacja w TR stoi przekonanie, że teatr jest czymś więcej, niż miejscem, gdzie przychodzi sie na spektakl. Może oferować widzowi inne, bardziej aktywne formy kontaktu ze sztuką, które wzbogacą jego postrzeganie tak samego teatru, sztuki, którą przyjdzie mu w nim obejrzeć, jak również siebie i świata.

Program Edukacja w TR proponuje działania, które przybliżają teatr przeciętnemu widzowi, dają mu możliwość głębszego, bardziej aktywnego kontaktu z teatrem, są bodźcem do dalszych poszukiwań i twórczych postaw. Warsztaty, nawiązujące do spektaklu są z jednej strony możliwością poszerzenia pola interpretacji sztuki, dają możliwość głębszego jej zrozumienia, jednocześnie pozwalają doświadczyć się w nowej, niecodziennej sytuacji. Ukazują teatr od drugiej strony, pozwalają uczestnikom znaleźć się w sytuacji teatralnej i w teatralnej przestrzeni, którą staramy się oswoić.

Propozycje programowe Edukacji w TR kierowane są do różnych grup odbiorców: młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych, dzieci, seniorów; do mieszkańców Warszawy oraz grup przyjezdnych. Zdając sobie sprawę, że każda z tych grup ma inne potrzeby, skomponowaliśmy dla każdej z nich oddzielną propozycję warsztatów, wykładów, spotkań.

W realizacji naszych projektów często współpracujemy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, dzielimy się też naszym doświadczeniem z organizacjami takimi jak: Uniwersytet Dzieci, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru czy Stowarzyszenie ROZWIŃ SIĘ.

 

OFERTA PROGRAMOWA:

 

 

Premiery Studenckie w TR

 

 


 

PROJEKTY JEDNORAZOWE:

 

Więcej Informacji o programie:
anna.rochowska@trwarszawa.pl
tel. 022 480 80 45; 0 518 012 431