RUSZA KONKURS NA NOWĄ SIEDZIBĘ TR WARSZAWA I MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, we współpracy z TR Warszawa, ponownie rozpoczęło procedurę wyboru architekta, któremu zostanie powierzone zadanie zaprojektowania gmachów dla obu instytucji na pl. Defilad w Warszawie. Architekt ma zostać wybrany do końca marca 2014 roku.

Wybór architekta zostanie dokonany w ramach procedury negocjacji z ogłoszeniem. Tylko zespoły architektoniczne o udokumentowanym doświadczeniu w projektowaniu znaczących obiektów kulturalnych i prowadzeniu nadzoru autorskiego nad poważnymi inwestycjami zostaną dopuszczone do drugiego etapu procedury, w którym komisja przeprowadzi ocenę zaproponowanych przez architektów rozwiązań projektowych. Aspekt koncepcyjny przyszłego zespołu gmachów Muzeum i Teatru będzie tylko jednym z ocenianych elementów oferty architektów.

Siedziby Muzeum i TR Warszawa przyjmą postać zespołu budynków, zrealizowanych na działce po północnej stronie placu Defilad, w miejscu przewidzianym na tę inwestycję od 2005 roku. Nowe programy funkcjonalne Muzeum i Teatru, dostosowane do obecnych realiów ekonomicznych, przewidują budynki skromniejsze i łatwiejsze w utrzymaniu.

Muzeum i teatr do 31 grudnia 2013 roku mają otrzymać na własność działkę na placu Defilad, na której ma stanąć zespół budynków. Prace projektowe mają trwać do połowy 2016 r. Harmonogram inwestycji przewiduje otrzymanie pozwolenia na budowę w połowie 2015 roku i rozpoczęciu budowy w połowie roku 2016 oraz zakończenie jej w 2019 roku.

W skład komisji oceniającej aplikacje architektów wejdą: dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Joanna Mytkowska, zastępca dyrektora TR Warszawa Wojciech Gorczyca, naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Urzędu m.st. Warszawy Grzegorz Piątek, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Marek Mikos, dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciech Kwiatkowski, redaktor naczelna pisma "Architektura Murator" Ewa P. Porębska, artysta Mirosław Bałka oraz dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy Tomasz Janowski.

Obie instytucje będą prowadzić wspólnie proces projektowania aż do otrzymania pozwolenia na budowę, wtedy muzeum poprowadzi budowę swojej części obiektu, finansowaną z kredytu bankowego, a teatr będzie się starał o fundusze z nowego budżetu UE na lata 2014-2020.

Planowane budynki są skromniejsze niż zakładano poprzednio: mają mieć 26 tysięcy metrów kwadratowych (pierwotny plan zakładał, że budynek będzie liczył 35 tys. m kw.). 15 tys. metrów kw. będzie przeznaczonych na muzeum, a 11 tys. metrów kw. na teatr. Zostały też określone budżety obu budynków: na 270 mln złotych dla muzeum i 125 mln złotych dla teatru.

źródło: PAP