Świat możliwy. Jak wygląda rzeczywistość widziana oczami artystów?

Świat możliwy. Jak wygląda rzeczywistość widziana oczami artystów? - cykl odczytów w sezonie 2008/2009. Prowadzenie: Igor Stokfiszewski, krytyk kultury, członek zespołu „Krytyki Politycznej”.

Skąd wiemy, jak wygląda rzeczywistość? Skąd wiemy, jakie wartości kształtują otaczający nas świat? Kto mówi nam, które z wyborów dokonywanych przez wspólnotę, w jakiej żyjemy, są dobre, a które złe? Socjologowie, filozofowie, publicyści, etycy, religioznawcy... Istnieją języki, które zwykliśmy traktować jako szczególnie kompetentne w opisie świata społecznego, politycznego, duchowego, rzeczywistości aksjologicznej pojedynczego i wspólnego istnienia. A co o świecie mówi nam sztuka – literatura, teatr, prace wizualne? Czy jest raptem odbiciem tego, co poznajemy za pomocą innych języków, wzbogaconym o wrażenie estetyczne?
Wyobraźnia artystyczna jest częścią naszej kultury, artyści częścią naszego społeczeństwa. Światy ukazywane przez sztukę stanowią zatem możliwe, w pełni uprawnione rzeczywistości społeczne i duchowe. Dzieła artystyczne są nie mniej (a może dużo bardziej?) interesującym językiem opisu tego, co nas otacza, niż skodyfikowane języki badawcze. Jak zatem wygląda rzeczywistość widziana oczami artystów? Czym różni się ona od tej prezentowanej na ekranie telewizora, w statystykach nauk społecznych, gazetach? Czy może być wzorem dla przyszłego kształtowania świata? Pytania te zadawać będziemy samym twórcom, krytykom, ludziom kultury.