Teren Warszawa

Projekt TEREN WARSZAWA realizowany w sezonie 2003/2004 z jednej strony miał pozwolić na wykorzystanie potencjału miasta – jego przestrzeni i ludzi, wywołanie twórczego fermentu w Warszawie, z drugiej na danie szansy młodym, utalentowanym ludziom spoza naszego zespołu.

Studium Aktorskie

Roczne studium ma uzupełnić oficjalny program edukacji aktorskiej proponowany przez szkoły teatralne. Będziemy w nim kładli nacisk na praktykę, zajęcia fizyczne (zajęcia z tai chi), ekspresję ciała, rytmikę, improwizację i budowanie postaci. Poza udziałem w odbywających się 6 razy w tygodniu zajęciach studenci będą pracowali z doświadczonymi reżyserami, m.in. Grzegorzem Jarzyną, Anną Augustynowicz, Łukaszem Kosem, Grażyną Kanią i Redbadem Klijnstrą. Z każdym z nich w cyklu trzytygodniowych prób studenci przygotują siedem premier. Będą to realizacje współczesnych dramatów tworzone oszczędnymi środkami w zaadaptowanych wnętrzach poza Teatrem np. w halach, opuszczonych fabrykach, pomieszczeniach przeznaczonych do remontu. Premiery będą się odbywały pod koniec każdego miesiąca. Po każdej z nich nastąpi kilkakrotny pokaz spektaklu. W Studium Aktorskim znajdzie się 11 wybranych w trakcie przesłuchań studentów szkół teatralnych oraz tegorocznych absolwentów.

Studium Dramatopisarskie

Trwające od października do końca maja bezpłatne zajęcia będą prowadzone zaocznie.

Pod koniec października zostały zorganizowane tygodniowe warsztaty pod kierunkiem Aleksa Sierza i Glynna Cannona z Paines Plough w Londynie, a także uznanych dramatopisarzy: Lidii Amejko, Janusza Głowackiego i Toma Stopparda.

Po zakończeniu warsztatów studenci będą mieli za zdanie napisanie sztuki teatralnej, nadal mając możliwość indywidualnych kontaktów z prowadzącymi warsztaty. Każdy z dziesięciu studentów weźmie też wiosną udział w tygodniowych zajęciach "pisania na scenie" wraz ze studentami Studium Aktorskiego. Dziesięć napisanych w ramach studium dramatów złoży się na program Festiwalu Nowej Dramaturgii, który odbędzie się w maju 2004, a najlepsze z nich będą miały szansę prezentacji na europejskich festiwalach dramaturgicznych.

7 studentów zostało wybranych w oparciu o przesłane fragmenty utworu dramatycznego.

Nowi Reżyserzy

W projekcie weźmie udział 4 reżyserów, którzy nie debiutowali dotąd na profesjonalnych scenach. Zaproszeni reżyserzy będą pracować przez trzy tygodnie na współczesnych tekstach z zawodowymi aktorami z zespołu Teatru. Spektakle zostaną zrealizowane małej scenie TR na tzw. twardych warunkach - bez pieniędzy na scenografię i muzykę.

Wolontariat

Organizując Wolontariat w ramach projektu Teren Warszawa, chcemy dać szansę młodym, ambitnym ludziom na pracę przy projektach realizowanych w przyszłym sezonie w TR. Wybrani przez nas wolontariusze będą pracować przy produkcji przedstawień, organizacji widowni, promocji, wyszukiwaniu nowych przestrzeni na terenie miasta, które będzie można wykorzystać do naszych spektakli i pozyskiwaniu dodatkowych funduszy. Najlepsi z nich w przyszłości będą mogli zająć się tworzeniem samodzielnych projektów artystycznych, nowych zespołów i ośrodków teatralnych.