TR/PL

Warszawa, wrzesień 2005

W TR Warszawa rozpoczynamy nowy projekt TR/PL, w ramach którego będziemy szukali współczesnej formy dramatycznej dla współczesnej Polski. 

To dobry moment na taki projekt. Niewiele ponad rok temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Pociągnęło to za sobą wiele zmian w różnych obszarach, nie tylko politycznych i gospodarczych, ale także społecznych, kulturowych i obyczajowych.
Z jednej strony nastąpił okres stabilizacji: próbujemy na nowo ustalić swoją tożsamość jako Europejczyków. Z drugiej strony rzeczywistość zaczęła nam się wymykać, uległa fragmentacji. Być może dlatego, że wciąż jesteśmy w okresie przejściowym, w którym przeszłość silnie interferuje z teraźniejszością. Nadszedł czas na kolejną próbę samookreślenia w nowej sytuacji, na sprawdzenie, jak najnowsze przemiany wpłynęły na nasz sposób życia i patrzenia na rzeczywistość.

Jednocześnie w Europie w ostatnich latach dużo się działo w estetyce teatralnej. Rodzi się nowa wrażliwość. Te nowe, eksperymentalne formy raczej rzadko pojawiają się na naszych scenach. W latach 70. i 80. polski teatr rozmawiał z widzami o codziennych realiach, najczęściej za pomocą klasyki. Po roku 1989 nadeszła fala tekstów z zachodniej Europy, które z większym lub mniejszym powodzeniem adaptowano tak, by mówiły o polskiej współczesności. Od kilku jednak lat powstaje coraz więcej znaczących tekstów młodych polskich autorów, którzy starają się patrzeć na Polskę z bliższej, bardziej osobistej perspektywy, znaleźć własny język jej opisu.

W projekcie TR/PL weźmie udział kilkunastu autorów: uznani dramatopisarze: Michał Walczak, Paweł Sala, Maciej Kowalewski i młodzi autorzy po dramatopisarskim debiucie: Monika Powalisz, Michał Bajer i Marek Kochan. Chcemy, aby uchwycili i opisali ten ważny dla Polski moment. Zamierzamy wspólnie z nimi wypróbować i poddać weryfikacji nowe metody scenicznej narracji, odkryć dla polskiego teatru nowe estetyki.

Wśród zaproponowanych problemów znalazły się takie kwestie, jak przemiany obyczajowe po 1989 roku, nowe zjawiska (supermarkety, kredyty bankowe, przemiany rynku pracy), aktualne przyczyny „konfliktu pokoleń”, nowe media oraz ich wpływ na obraz i interpretację rzeczywistości, alternatywne sposoby widzenia i przedstawiania rzeczywistości przez mniejszości etniczne, kulturowe i seksualne, przewartościowania polskich mitów narodowych.
Dramatopisarze wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez profesor Małgorzatę Sugierę, jedynego w Polsce dramatologa.
Zamówione przez Teatr dramaty zostaną w większości opublikowane w formie książkowej, w ramach serii Nowa Dramaturgia TR. Najlepsze będą realizowane na naszej scenie od stycznia 2006 roku do końca sezonu.
Część tekstów zostanie zaprezentowana publiczności w formie inscenizowanych prób czytanych.

Projekt TR/PL uzupełnimy cyklem dziewięciu ODCZYTÓW na temat „O czym w Polsce się nie mówi, a mówić powinno”. Do dyskusji z publicznością prowadzonych przez Sławomira Sierakowskiego chcemy zaprosić znane postaci życia publicznego.

Trzecim elementem projektu TR/PL będą odbywające się raz w miesiącu w ramach cyklu AKCJE działania interdyscyplinarne, które mają polegać na zderzeniu teatru i pozateatralnych form wyrazu.