info

3 Boys Move to projekt terrorystyczny, którego celem jest zakwestionowanie panującego porządku rzeczy w nurciku poetyckim, aktorskim oraz muzycznym. Pod płaszczykiem kolorowej, dziecinnej formy, za parawanem muzycznego minimalizmu, przy akompaniamencie przymrużonego oka tyka ładunek wybuchowej wątpliwości: czy nasza zgoda na kastrujące sztukę podziały gatunkowe nie trąci tchórzliwą małą myszką?
3BM instaluje więc pułapki na myszy. Angażuje aktorów w role muzyków. Poważną poezję wiąże z rekwizytami-zabawkami. Sytuację koncertu utrzymuje w ciągłym nawiasie, a skonstruowane definicje bez wahania, co i raz, obraca w popiół.
Ale oprócz tej nadmuchanej jak ich perkusyjna truskawka ideologii, 3 Boys Move przede wszystkim bawi się dla i z publicznością, odkrywa nowe pola wykorzystania i zilustrowania wiersza oraz udowadnia, że bez piosenek żyć nie można.

3 Boys Move tworzą:
Marcin Cecko - wokal
Jan Drawnel - gitary
Piotr Głowacki - instrumenty perkusyjne
oraz Roma Gąsiorowska - oprawa wizualna