info

Anna Baumgart
Ekstatyczki, histeryczki i inne święte

reżyseria, zdjęcia, montaż, produkcja Anna Baumgart
zdjęcia Marian Prokop, Piotr Bujnowski
11 min

Film Anny Baumgart Ekstatyczki, histeryczki i inne święte wprowadza w skomplikowane zjawisko kobiecej autoagresji traktowanej jako komunikat, przesłanie, czy gest - a więc wypowiedź ze sfery sztuki ciała. Gest wkraczający w dziedzinę tabu, naruszający całość i ciągłość ciała.

W słowie "auto-agresja" odczuwalne jest ukryte oskarżenie osoby, której ona dotyczy, unaocznianie jej winy. Samo określenie "auto" zakłada świadomą działalność podmiotów. Tymczasem chodzi tu raczej o pewien "auto-matyzm", powtarzalność zachowania, które jednostka kopiuje lub przerysowuje na sobie, lecz które zna z otoczenia. Oznacza to, że ktoś kiedyś naruszył jej granice w czasie, gdy nie mogła się ona obronić. Wydaje mi się, że granice emocjonalne i psychiczne kobiet stale są naruszane nie tylko w codziennym szumie radia i żartach o blondynkach, ale także w kontaktach osobowych, przyjacielskich czy społecznych. Anna Baumgart

Artur Żmijewski, Paweł Althamer
Pielgrzymka

zdjęcia Artur Żmijewski i Jacek Taszakowski
produkcja Jeruzalem Muzeum
Fundacja Galerii Foksal
30 min

Althamer i Żmijewski towarzyszyli grupie polskich katolików w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Grupa podążała szlakiem Chrystusa, począwszy od Kościoła Narodzenia, poprzez Galileę, aż po Kościół Grobu Pańskiego. To podróż, w której centrum zainteresowania pozostają zagadnienia wiary, a pomijane są wszelkie przejawy laickiej rzeczywistości współczesnego Izraela.

Artyści obserwują, iż Polacy nie posiadają wiedzy o pochodzeniu Chrystusa i jego korzeniach; dlatego może ten film mówi więcej o identyfikacji współczesnych Polaków z katolicyzmem, niż o miejscach, które odwiedzają polscy pielgrzymi.