info

Anna Reinert (ur. 1979) - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Laureatka licznych nagród i wyróżnień, w tym Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Tworców w Dziedzinie Kultury (2003), laureatka drugiej nagrody w konkursie Samsung Art Master (2004), finalistka konkursu „Nagroda Fundacji im. Franciszki Eibisch" (2004). Prezentowała swoje prace na wielu wystawach w Polsce i za granicą, m.in. na indywidualnych ekspozycjach w CSW Łaźnia w Gdańsku (2005, wystawa „Urbantic") oraz w Galerie ASPN Lipsk, oraz w ramach wystaw zbiorowych, m.in. „Supermarket Sztuki IV" (2003, Galeria DAP i Galeria Lufcik, Warszawa), „W Polsce, czyli gdzie" (2006, CSW, Warszawa).

Anna Reinert zdążyła już zaistnieć w świadomości niektórych krytyków jako artystka na nowo podejmująca dyskurs modernistyczny. Jej obrazy, odnoszące się bezpośrednio do sytuacji i miejsc jej najbliższych, takich jak autostrady, stacje benzynowe, architektura miejska, zdają się jednak nie potwierdzać tych kategorii. Więcej w nich bowiem samotności, wyobcowania, hopperowskiego skupienia się na charakterze zamkniętych w świecie swoich myśli bohaterach niż pietyzmu nowoczesności.
Piotr Stasiowski, Sekcja

http://www.aniareinert.art.pl/

Wsparcie: