info

opieka reżyserska Urszula Kijak
obsada: Roma Gąsiorowska, Aleksandra Konieczna, Agnieszka Podsiadlik, Janusz Chabior, Marcin Hycnar, Maciej Wojdyła

Pier Paolo Pasolini znany jest w Polsce przede wszystkim jako jeden z najwybitniejszych włoskich reżyserów filmowych XX wieku. O wiele mniej znana twórczość dramatopisarska Pasoliniego rozwijała się niemal równolegle z filmową. Pierwszy dramat w dialekcie friulijskim napisał już w 1944 roku. W 1960 roku przetłumaczył na zamówienie teatru Oresteję Ajschylosa, trzy lata później Żołnierza samochwałę Plauta. Jego najważniejsze sztuki teatralne - Calderón, Pilades, Affabulazione, Chlew, Orgia i Bestia da stile - powstały w 1966 roku, choć musiały czekać na publikację i wystawienie. Reżyserzy niechętnie sięgali po sztuki Pasoliniego. Odstraszała ich niemodna, skomplikowana forma wzorowana na tragedii antycznej i barokowych autos sacramantales. We Włoszech najczęściej wystawiał je Luca Ronconi. W Polsce jedynym znanym dramatem Pasoliniego było do niedawna Affabulazione w przekładzie Józefa Opalskiego („Literatura na świecie" 4/1985). W 2003 roku w serii „Dramat współczesny" ukazały się Orgia i Chlew w przekładzie Ewy Bal, a w tym roku - Calderón i Pilades.

Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Ewą Bal, tłumaczką dramatów Pasoliniego i autorką książki Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje, wydanej przez Księgarnię Akademicką. Książka analizuje najważniejsze utwory sceniczne Pasoliniego w kontekście współczesnego dyskursu cielesności w dramacie. Korzystając m.in. z ustaleń Barthes'a, Foucaulta i Butler, autorka pokazuje najbardziej znane sztuki Pasoliniego jako prekursorskie wobec wielu dzisiejszych nurtów dramatycznej i teatralnej awangardy w Europie. Potwierdzają to również zawarte w ostatnim rozdziale analizy sztuk dwóch najbardziej znanych kontynuatorów teatru Pasoliniego: Annibala Ruccello i Enza Moscato.

TR Warszawa we współpracy z agencją Panga Pank