info

Jarosław Modzelewski - absolwent warszawskiej ASP, jeden z najwybitniejszych współczesnych malarzy. Brał udział w wystawach, wystąpieniach i publikacjach w ramach działalności Gruppy - kręgu artystów plastyków tworzących głównie na przełomie lat 80. i 90. Ostatnio wystawiał w Galerii Spicchi dell'Est w Rzymie, Galerii BWA w Zielonej górze, w Galerii U Jezuitów w Poznaniu