info

przekład Agnieszka Lubomira Piotrowskai Jerzy Czech
opieka reżyserska Małgorzata Bogajewska

Bohaterami Klaustrofobii są trzej więźniowie skazani na życie w jednej celi. Tematem sztuki nie jest społeczny aspekt ich historii, ale emocjonalne napięcie, które rośnie pomiędzy zamkniętymi w klatce mężczyznami. Ta świetnie zarysowana sytuacja przypomina sztuki Geneta, który na samym dnie, w ściekach i burdelach szukał człowieczeństwa. Kostienko podobnie jak Genet nie lituje się nad bohaterami, ale pokazuje ich walkę o miłość i ludzkie odruchy.

Konstantin Kostienko mieszka w Chabarowsku, ukończył Nowosibirski Uniwersytet Państwowy. Kilka lat temu w Nancy została zrealizowana jego sztuka Diagnostic: Happy Birthday (102 episode). W Rosji po raz pierwszy trafił na scenę dzięki wybitnemu rosyjskiemu dramatopisarzowi i wychowawcy nowego pokolenia autorów Nikołajowi Koladzie, który w Teatronie w Jekaterynburgu wyreżyserował Klaustrofobię.