info

Magdalena Środa - filozofka, etyczka, publicystka. Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskała habilitację na podstawie książki „Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci”. Pracuje w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii UW. Prowadzi zajęcia na Gender Studies UW. Jest sekretarzem redakcji pisma „Etyka”. Od sierpnia 2004 pełniła w rządzie Marka Belki funkcję Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.