info

Maria Janion - historyczka literatury, idei i wyobraźni. Profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, nauczycielka akademicka. Jej zainteresowania naukowe obejmują także dzieje stylów, form i kategorii estetycznych oraz metodologię badań literackich. Jest jedną z najwybitniejszych znawczyń polskiego i zachodniego romantyzmu, badanego przez nią jako nowy paradygmat kultury, na który składa się odmienne podejście do historii (Romantyzm i historia, napisany z Marią Żmigrodzką,), wyobraźni, natury i miłości, romantyczny indywidualizm, nobilitacja kultur alternatywnych (m.in. Gorączka romantyczna, Odnawianie znaczeń) oraz niewyrażane wcześniej sytuacje egzystencjalne dziecka, szaleńca, kobiety, doświadczenia zła, transgresji i inności (współtworzona przez autorkę seria antologii Transgresje; Wobec zła, Projekt krytyki fantazmatycznej, Kobiety i duch inności, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi). Wiele z tych prac wybiega daleko poza romantyczny horyzont i sięga kultury współczesnej, uwzględniając dokonania światowej humanistyki. Laureatka nagród polskich (m.in. Nagroda Wielka Fundacji Kultury za rok 1999; Nagroda im. K. Wyki, 2001) oraz zagranicznych (Nagroda Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku, 1980). W 1994 roku otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.