info

„Prawa dla ludzi i zwierząt. Największa rozkosz to unikanie kontaktów ze społeczeństwem”

Mural

„Prawa dla ludzi i zwierząt” to zaangażowana ideologicznie akcja miejska. Celem serii jest nawiązanie dialogu ze społeczeństwem przy założeniu, że owy dialog nigdy nie stanie się porozumieniem. Z moich kalkulacji wynika, że społeczeństwo jest aspołeczne a ja jestem „obcym”. W cyklu udostępniam materiały potrzebne odbiorcy do przeprowadzenia samodzielnej analizy pozycji jednostki oraz zależności społeczno-etycznych pomiędzy poszczególnymi istotami: człowiek – człowiek, człowiek – zwierzę, mężczyzna – kobieta. Z założenia nie zajmuję stanowiska w poruszanych kwestiach. Akceptuję determinizm jednostki.