info

„Prawa dla ludzi i zwierząt. Autoportret idealizowany”

Projekcja serii grafik

Monika Zawadzki (Monika Zawadzka) – artysta wizualny. Realizuje instalacje przestrzenne, rzeźby, wideo, grafiki oraz teksty. Zainteresowana problemami społecznymi i relacjami międzyludzkimi. Rozpatruje krańcowe postawy społeczne wynikające z potrzeby dominacji bądź wykluczenia. Ponadto interesuje się zagadnieniem destrukcji materii żywej i nieożywionej, analizuje funkcjonalność ciała ludzkiego. Swoją działalność rozszerza na eksperymenty z formą abstrakcyjną. Zakładając porozumienie za wartość nadrzędną postuluje włączenie alternatywnych form komunikacji opartych na przekazie intuicyjnym. Jej prace były m.in. dwukrotnie prezentowane podczas wystaw indywidualnych w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Równolegle angażuje się w projekty niezależne zlokalizowane na granicy sztuki i socjologii. Jest dyrektorem artystycznym magazynu DIK Fagazine; w latach 2003-2007 tworzyła niezależną i niekomercyjną galerię sztuki ZOO. Jest grafikiem konceptualnym, eksperymentuje z typografią. Celem jej działań na płaszczyźnie projektowej jest komunikacja ideologiczna. Swoje zainteresowana kulturą masową realizowała jako dyrektor artystyczny popowego magazynu K MAG (2008-2010). Jest autorem opracowania graficznego serii „Filmoteka Szkolna”. Była członkiem Jury 22 Międzynarodowego Biennale Plakatu w Wilanowie. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

www.monikazawadzki.pl