info

Na wystawę Neony Warszawy składają się projekty neonów z lat 60. i 70. powstałe z myślą o ulicach Puławskiej, Marszałkowskiej i MDM-ie. Twórcami neonów byli plastycy i architekci, w tym także kadra naukowa ASP. Nie wszystkie zostały zrealizowane, ale część z nich istnieje do dziś, będąc pozostałością Warszawy lat 60., która w optymistycznych filmach, na folderach i widokówkach błyszczała dziesiątkami neonów. Wolnego rynku nie było, ale reklamy - tak. Pozbawione podstawowej funkcji, pozostała więc tylko forma - bezinteresowne niemal dzieła sztuki w przestrzeni publicznej.

Wystawa towarzyszy odsłonięciu odnowionego neonu TR. Renowacji neonu podjęła się firma Reklama, która jest kontynuacją Stołecznego Przedsiębiorstwa Instalacji Reklam Świetlnych działającego od 1956 roku. Firma miała całkowity monopol na wykonanie neonów w Warszawie. Do dziś z dumą wspomina się tu wielkie przedsięwzięcia z lat 70. - „neonizację" Puławskiej czy Domów Towarowych „Centrum".

Wykonawca neonu

Podziękowania dla: