info

Stanisław Obirek (ur. 1956) filozof, teolog, znany i ceniony komentator życia kościelnego
i społecznego. Zajmuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym
i możliwościami przezwyciężenia konfliktów cywilizacyjnych
i kulturowych. Jako ksiądz i zakonnik krytycznie komentował działania polskiego Episkopatu, choćby nieobecność biskupów w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika w Jedwabnem. Po śmierci Papieża w wypowiedzi dla dziennika „Le Soir”, stwierdził, że odbiór nauczania Papieża-Polaka przez zachodnich katolików nie jest tak jednoznaczny, jak jego bezkrytyczna akceptacja w Polsce. W konsekwencji otrzymał zakaz prowadzenia zajęć w jezuickiej Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie. Jednocześnie Obirek zdecydował, że nie chce już głosić swoich poglądów jako kapłan. Po dwudziestu latach pracy w Kościele Katolickim - opuścił zakon jezuitów. Jest autorem książki „Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi” (2002).Ostatnio w wydawnictwie W.A.B. ukazał się wywiad-rzeka z Obirkiem zatytułowany „Przed Bogiem”.