info

Czwarta premiera w ramach projektu TR/P

opracowanie muzyczne Natalia Korczakowska
scenografia i kostiumy Magdalena Maciejewska
reżyseria świateł Jacqueline Sobiszewski
kostiumy Anna Met

obsada: Maria Maj, Agnieszka Podsiadlik, Rafał Maćkowiak

Natalia Korczakowska o spektaklu:
To, co od początku zwraca uwagę w dramatach Michała Bajera, to język. Ich styl jest prosty, pozbawiony manierystycznych chwytów. Równocześnie bliski codziennej komunikacji i odległy od niej, bo zrytmizowany, bardzo muzyczny: każdemu z bohaterów przypisana jest charakterystyczna fraza, której przetworzenia wyrażają przemiany postaci. Dotyczy to w tym samym stopniu sztuki Verklärte Nacht, co nowego tekstu, Strefy działań wojennych. W odniesieniu do tych sztuk nie daje się zastosować klucza psychologicznego, to nie jest dramaturgia realistyczna. Nie oznacza to jednak spłaszczenia postaci i obrazu rzeczywistości. Wręcz przeciwnie: taka metoda pisania dotyka sfer zwykle pomijanych przez bardziej tradycyjnie budowane dramaty, pozwala uchwycić bogactwo emocji ludzi uwikłanych w bardzo proste, ale przez to i silne konflikty.

Strefa działań wojennych to historia trojga ludzi - matki, córki i chłopaka córki - których świat budowany jest na strachu i nieufności wobec tego, co zewnętrzne. To aktualny problem, chociażby z tego względu, że dominujący od pewnego czasu również i w Polsce dyskurs publiczny w sposób widoczny stawia sobie za cel wytworzenie klimatu wszechobecnego zagrożenia, narzucenia społeczeństwu postawy obronnej. Sztuka Michała pokazuje konsekwencje takiego myślenia. Bohaterowie spektaklu mieszkają w domu, który jest równocześnie schronem mającym dać im poczucie bezpieczeństwa. Ale to poczucie bezpieczeństwa jest iluzoryczne, dlatego świat tych ludzi nieustannie się rozpada, nieustannie podejmować muszą wysiłek składania go na nowo.

sala prób STOLARNIA
spektakl trwa 1 godz. 15 min (bez przerwy)