info

Landscapes, fotografie

Nokturny Szymon Rogińskiego to wyjątkowy portret Polski przydrożnej i podmiejskiej. Chaotyczne i brzydkie pejzaże oglądane nocą przez Szymona zamieniają się w niemal bajkowy świat. Kluczową rolę w tych fotografiach odgrywa światło - przydrożnych latarni, neonów - które nadają fotografowanym miejscom specyficzny, nieco teatralny charakter. Fotografie ujmują malarskością, ale zarazem są sugestywnym dokumentem kultury materialnej współczesnej Polski, a co za tym idzie, również metaforą jej kondycji mentalnej.

Szymon Rogiński urodził się w Gdańsku w 1975 roku. Kształcił się w laboratorium "Szkoły na kółkach" Teatru Derevo w Dreźnie. Od sześciu lat pracuje artystycznie i zawodowo jako fotograf. Według Luerzers Archuve jest jednym z 200 najlepszych fotografów reklamowych na świecie. Miał kilka wystaw, ostatnio brał udział m.in w wystawie Zasiedzenie w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu (2004). Jest również autorem fotografii do książki Zbigniewa Rogalskiego Zdążyć przed zachodem słońca (2004).