info

przekład Elżbieta Ogrodowska-Jesionek
opieka reżyserska Piotr Łazarkiewicz

Akcja Zimnego dziecka - najnowszej sztuki Mariusa von Mayenburga, jednego z najwybitniejszych niemieckich dramatopisarzy młodego pokolenia - znowu rozgrywa się w rodzinnym kręgu. I choć podobnie jak w głośnym także w Polsce i obsypanym nagrodami Ogniu w głowie - jest to na pewno krąg piekła, tym razem krytyka rodzinnych relacji, które ogniskują i odzwierciedlają kryzys społeczeństwa, wydaje się mniej drapieżna. W celu jej przeprowadzenia Mayenburg nie tylko inaczej rozłożył akcenty, ale przede wszystkim inaczej posłużył się teatralną konwencją. Elementy filmowego montażu i filmowej narracji służą tu zacieraniu różnicy pomiędzy realnym życiem bohaterów a światem ich (najczęściej erotycznych) fantazji. Autor nadal realizuje postulowane m. in. przez Thomasa Ostermeiera założenia nowego realizmu - nadaje codziennym wydarzeniom interesującą, teatralną formę, odwołuje się do przeżyć widza, o tym, co psychiczne, mówi poprzez to, co cielesne. Jednocześnie próbuje zbadać, jak daleko w ramach tej estetyki można odejść od realizmu, przetworzyć i przekroczyć rzeczywistość. I przekracza. Ale jest to przekroczenie bardzo pragmatyczne: po prostu z zewnątrz widać wyraźniej i więcej.

Wydanie ksiązkowe Zimnego dziecka ukazało się w serii Nowa Dramaturgia TR.

Próbę czytaną zorganizowano we współpracy z Goethe Institut Inter Nationes w Warszawie.