info

przekład Karolina Bikont

opieka reżyserska Ana Brzezińska

obsada Aleksandra Konieczna, Magdalena Kuta, Maria Maj, Agnieszka Podsiadlik, Magdalena Popławska, Andrzej Konopka, Piotr Polak, Michał Sitarski, Tomasz Tyndyk.

Sztuka Sibylle Berg przedstawia świat przewróconych wartości, świat à rebours. Oto ludzkość wymarła. Władzę nad światem przejęły zwierzęta. To one zamawiają dla zabicia nudy widowisko pod tytułem życie człowieka. Jego autorami i reżyserami są Pani Bóg i Śmierć, które, mówiąc najprościej, zeszły na psy. Świat ludzi przedstawiony jest w sztuce bez żadnych złudzeń, a zło jest w nim tak banalne, że nie ma sensu traktować go poważnie. Życie ludzkie to ciąg przypadkowych zdarzeń, pozbawionych głębszego sensu i dobra. Zderzenie ponurej ludzkiej egzystencji z nowobogackim, prymitywnym światem nowych władców daje efekt zarówno dramatyczny, jak i komiczny. I w tym tkwi największa siła tego tekstu.

Sibylle Berg urodziła się w 1962 roku w Weimarze. Od 1996 roku pracowała jako dziennikarka, pisząc m.in. do tygodników „Die Zeit" i „Stern". Rok później opublikowała swoją pierwszą książkę pt. Ludzie szukają szczęścia i umierają ze śmiechu (wydanie polskie 2003), która później została zaadoptowana na scenę. Kolejne jej powieści to Sex II (1998), Amerika (1999), Das Unerfreuliche zuerst (2001), Ende gut (2004). Żywot Mariana (Helges Leben), którego prapremiera odbyła się w Bochum w 2001 roku, to jej pierwsza sztuka teatralna. Kolejne to m.in. Pies mężczyzna kobieta (Hund Mann Frau), Pan Mautz (Herr Mautz), Schau da geht die Sonne unter.